Jutten:

Def.: “Op het strand aangespoeld materiaal zoeken en zich dit toeëigenen.”

Jutten is een eeuwenoude traditie langs de Nederlandse kust. Voor Eilanders op bijvoorbeeld Terschelling is dit een tweede natuur. Alles wat op het strand gevonden wordt kan waarde hebben of krijgt een nieuwe waarde en bestemming. Dit gedachtegoed is niet meer zo aanwezig in onze maatschappij daarom zullen we aan de Terschellingse jutters een voorbeeld moeten nemen.

Onze primeur op Oerol 2018 was een groot succes. Wij zullen in 2019 nog meer het verband tussen cultuur en natuur laten zien en willen hierbij wederom het afval van het festival gebruiken. Hierbij betrekken we de inspiratie van de vele eilanders die zich inzetten voor een schoner eiland. We zullen daarom wederom deel nemen in de Terschellingse JUT cultuur, met ons oog op de wereldwijde oceaan vervuiling, de bezoeker een tweede kans geven. Een tweede kans om van een voormalig afval product een kunstwerk te maken en zo bij te dragen aan een schoner strand.

Kunstenaars maken kunst van gejut plastic van het wad. Oerol bezoekers kunnen bijdragen aan deze kunst door het wad op te ruimen.  De kunst voorwerpen zullen mensen doen stilstaan om het nader te bekijken. Kunstenaars kunnen dan hun visie achter het gebruik van waste uitleggen. By the Ocean we Unite zal bij een verzamelpunt op de betonning staan waar uitleg gegeven kan worden over het plastic probleem in de oceaan. De kern ideeën hierbij zijn dat mensen realiseren dat het afval niet op het wad hoort en dat er altijd mogelijkheden zijn voor een nieuwe bestemming. We willen deze tochten voornamelijk aanbieden aan kinderen en jongeren omdat deze generaties de toekomst zijn en omdat hier gedragsverandering een langer effect heeft.